302

Published On: March 13, 2020   |   Posted By:

302

Banner:- Dream Tree Media

Cast:-Bhavika Desai,Vennela Kishore,Ravi Varma,Vijaya Sai 

Directed by:-Karthikeya Miriyala

Music:-Raghuram

Producer:-Avinash Sundarapalli