Angulika Movie Nizam Theaters List

Published On: February 22, 2021   |   Posted By:

Angulika Movie Nizam Theaters List

Movie title:-Angulika

 Sri Shanku Chakra Films

Release date:-26.01.2021

 Deepak, Devgill, Vivyasanth, Sekhar Varma, Koteeswara Rao, Pankaj, Ramakrishna, Jayavani, Venu, Ramjagan, Avinash

Directed by:-Prem Aryan

 Shyam K Prasan

 Koti Thumula ,A Jaganmohan Reddy

Nizam Distributors:-Sri Shanku Chakra Films