Kartha Karma Kriya Movie Teaser

Kartha Karma Kriya Movie Teaser Starring Vasant Sameer, Saher Afsha and Ravi Varma. Directed by Nagu Gavara. Music by Sravan Bharadwaj. Produced by Chadalavada Padmavati under STTV Films banner.