172. Plan – B

Published On: September 17, 2021   |   Posted By:

172. Movie title:-Plan – B

Banner:-A V R Movie Wonders

Release date:-17.09.2021

Censor rating:-“U/A”

Cast:-Srinivasa Reddy,Surya Vasishta,Murali Sarma,Ravi Prakash,Abhinav Sardar,Kunal Sarma 

Directed by:-K V Raja Mahi

Music:-Swara

Producer:-A V R

Runtime:-121 minutes

Nizam Distributors:-Ganesh Bhari

Nizam Theaters:-40

Trailer:

http://businessoftollywood.com/plan-b-movie-trailer/

http://businessoftollywood.com/plan-b-movie-teaser/

Theaters List:

http://businessoftollywood.com/plan-b-movie-latest-nizam-theaters-list/