Jai Sena Movie Nizam Theaters List

Published On: January 25, 2021   |   Posted By:

Jai Sena Movie Nizam Theaters List

Movie Title:-Jai Sena

Banner:-Shiva Maha Teja Films

Release date:-29.01.2021

Cast:-Srikanth, Sunil,Sree Karthikeya, Abhiram, Praveen, Harish Goutham 

Directed by:-V Samudra

Music:-Ravishankar

Producer:-V Sai Arunkumar

Nizam Distributors:-V Cinemas