Real Dandupalyam Movie Trailer

Published On: January 13, 2022   |   Posted By:

Real Dandupalyam Movie Trailer

Movie title:-Real Dandupalyam(dubbed from Kannada)

 Sri Vaishno Devi Movies

Release date:-21.01.2022

 Meghana Raj, Ragini Dwivedi, Deepthi, Samyukta Hornard

 Mahesh

 Sridhar V Sambram

Cinematography:-Nagesh Acharya

Editing:-Ravi Chandran

 C Puttu Swamy,Ramdhan Media Works