Plan-B Movie Teaser

Published On: December 18, 2020   |   Posted By:

Plan-B Movie Teaser

Movie title:-Plan – B

Banner:-A V R Movie Wonders

Cast:-Srinivasa Reddy,Surya Vasishta,Murali Sarma,Ravi Prakash,Abhinav Sardar,Kunal Sarma 

Story:-K V Raja Mahi

Screenplay:-K V Raja Mahi

Dialogues:-K V Raja Mahi

Directed by:-K V Raja Mahi

Music:-Swara

Cinematography:-Venkat Gangadhari

Editing:-Aavula Venkatesh

Producer:-A V R