Dhwani Movie Latest Nizam Theaters List

Published On: May 19, 2022   |   Posted By:

Dhwani Movie Latest Nizam Theaters List

Movie title:-Dhwani

Banners:-Parama Krishna Pictures & Creations

Release date:-20.05.2022

Censor rating:-“U/A”

Cast:-Vinay Panigrahi, Swathi Mandadi, Trinadh Varma, Bhavana Sagi, Ravinder Reddy

Directed by:-Naga Durga Rao Sana

Music:-Prateek Abhyankar,Anand Nambiar

Cinematography:-Shashank Sriram

Editing:-Alluddin

Producer:-Sadhana Nannapaneni,Parama Krishna

Nizam Distributors:-Ganesh Bhari