Karma Yogi Sri Dhrama Vyadudi Charithra Movie Trailer

Published On: March 3, 2022   |   Posted By:

Karma Yogi Sri Dhrama Vyadudi Charithra Movie Trailer

Movie title:-Karma Yogi Sri Dhrama Vyadudi Charithra

Banner:-Sri Durga Bhavani Creations

Release date:-04.03.2022

Censor rating:-“U”

Cast:-Vijay Bhaskar,Anusha,Ashok Kumar.Anand Bharathi,V Muralidhar

Directed by:-G J Raja

Music:-Lakshmana Sai

Producer:-U K Muralidhar

Runtime:-140 minutes